Aangifte inkomstenbelasting

Weet u het nog? De oude slogan 'Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker'  Welnu, AMK administratiekantoor m.kruis denkt daar toch iets anders over.

Maar... u blijft zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van uw aangifte.

Let extra goed op als u met succes bezwaar hebt gemaakt tegen de WOZ-waarde van uw huis. De waarde wordt dan soms verkeerd of helemaal niet ingevuld.

Let op bij bezwaar tegen de WOZ-waarde

Aftrekposten staan meestal niet vooraf ingevuld. Als u de gegevens van de Belastingdienst niet aanvult, loopt u dus al snel belastingvoordeel mis.

Laat geen aftrekposten liggen

De Belastingdienst kan niet weten of de hypotheekrente helemaal aftrekbaar is. Dat moet u zelf aangeven door vragen goed te beantwoorden.

Let goed op bij uw hypotheek

Waarmee kan AMK administratiekantoor m.kruis u helpen?


Heeft u een hypotheek, meerdere aftrekposten of bent u werkzaam als ZZP'er, Interimmer of bent u ondernemer, dan wordt het allemaal een stukje ingewikkelder. Laat u daarom bijstaan door een specialist.

Bij AMK administratiekantoor m.kruis kennen we  de klappen van de zweep, en dus weet u zeker dat het goed zit!

Ook als u buiten Nederland woont en inkomsten hebt uit Nederland, kan het zijn dat u aangifte moet doen. Aangifte doet u online, of met de aangifte-app, het aangifteprogramma of het aangifteformulier. Nadat u aangifte hebt gedaan, ontvangt u een (voorlopige) aanslag waarin staat hoeveel geld u terugkrijgt of moet betalen.

De belastingregels zijn tegenwoordig erg ingewikkeld. Een fout is zo gemaakt en de Belastingdienst is niet uw beste vriend.

Deze gegevens hebt u nodig. We hebben ze per categorie op een rij gezet.

Persoonlijke gegevens

 • uw burgerservicenummer (bsn) en dat van uw partner en kinderen
 • uw rekeningnummer
 • uw DigiD en dat van uw partner

Inkomsten

 • uw jaaropgaven over hety belastingjaar
  En als u die niet hebt: uw salarisstroken
 • ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen

 • het jaaroverzicht  van uw betaalrekening
 • het jaaroverzicht  van uw spaarrekening en dat van uw kinderen
 • het jaaroverzicht  van uw beleggingen

Wonen

 • de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 
  Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gekregen.
 • de jaaropgaaf van uw hypotheek
 • bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

Aftrekposten

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:

 • giften
 • zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen
  De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.
 • betaalde partneralimentatie

Overig

 • gegevens van leningen en andere schulden
 • gegevens van betaalde lijfrentepremies
 • een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 • gegevens over dividend

Alleen als u deze hebt gehad:

 • de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over vorig jaar
 • de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over vorig jaar
Tip
Het is ook handig om uw aangifte van vorig jaar erbij te pakken, zeker als er in het afgelopen jaar niet veel veranderd is.

Niet alles gevonden? Hebt u al aan de digitale documenten gedacht?

Veel organisaties sturen alleen nog digitaal post. Zo staat er al veel digitale post van de overheid in uw Berichtenbox. Uw voorlopige aanslag bijvoorbeeld.

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen.

De loonheffingskorting bestaat uit vijf heffingskortingen en wordt door de werkgever verrekend. Daarnaast worden enkele andere heffingskortingen pas bij de aangifte inkomstenbelasting vastgesteld. Het zijn:

Er zijn verschillende soorten inkomen. Voor de inkomstenbelasting zijn deze verdeeld in 3 groepen (boxen) met ieder een eigen tarief:

 • box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning
 • box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
 • box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

U kunt 3 belastbare inkomens hebben: in box 1, in box 2 en in box 3. Hoeveel inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen u verschuldigd bent, berekent u door op de belastbare inkomens de tarieven toe te passen. De inkomsten worden per box behandeld en zo veel mogelijk per box belast. Dit betekent het volgende:

 • Elk soort inkomsten valt in 1 box. Uw inkomsten worden dus niet dubbel belast.
 • Voor het belastbare inkomen in box 1, 2 en 3 gelden verschillende tarieven.
 • U kunt een negatief inkomen (verlies) in de ene box niet verrekenen met een positief inkomen in een andere box.