Inzicht in uw financiële situatie nu, straks en later!

Waarmee kunnen wij u en uw onderneming vérder helpen!


Met een goede administratie heeft u real-time de beschikking over de cijfers en krijgt u  inzicht in uw kosten, uw omzet en uw winst!

De jaarrekening geeft overzicht en dient als vergelijkingsmateriaal en geeft inzicht in  de financiële gang van zaken.

Nederland kent een complex fiscaal systeem en het is een enorme opgave om hierin als ondernemer je eigen weg te vinden.

Een financieel planner geeft een zo goed en volledig mogelijk beeld  van de inkomens- en vermogenspositie op korte en lange termijn!

Wie erft uw onderneming bij uw overlijden? Wie zijn de wettelijke erfgenamen en hoe wordt uw nalatenschap onder hen verdeeld?

De mogelijkheid om elkaars ideeën te verkennen is de essentie van brainstormen. Nadenken over mogelijke oplossingen zorgen voor associaties en nieuwe ideeën.

Vraag bij AMK administratiekantoor m.kruis om een goéd advies!