Financiële planning

Méér info? Maak hieronder uw keuze.


Een eenduidige definitie van financiële planning is niet te geven, maar het betreft het inventariseren en analyseren van uw huidige en toekomstige financiële situatie en de planning daarvan.

In de inventarisatie worden uw wensen en doelstellingen voor de korte en lange termijn geformuleerd. In de planning wordt bekeken wat er voor nodig is om deze (financiële) doelen te bereiken. Er wordt gekeken naar de risico's waarmee u rekening dient te houden. Maar met een Financieel Plan wordt het wel eenvoudig. U kunt met verschillende scenario's rekenen en simpel zien wat de gevolgen zijn.

Hoewel er altijd onzekerheden blijven, geeft een Financieel Plan een zo goed en volledig mogelijk beeld  van uw inkomens- & vermogenspositie op korte en lange termijn.

Financiële planning omvat naast inkomensplanning en vermogensplaning óók nalatenschapsplanning. Over deze drie thema's kunt u zich op onze website uitgebreid informeren!

Vraag bij AMK administratiekantoor m.kruis om een goéd advies!