Vermogensplanning  kan een hoop kopzorgen schelen!

Een belangrijk onderdeel van financiële planning is vermogens planning. Met alleen inkomensplanning bent u er niet. U wilt immers ook advies hoe u uw vermogen het beste kunt plannen om uw wensen en doelstellingen waar te maken.

Bij vermogensplanning wordt dan gekeken wat voor u de mogelijkheden zijn om vermogen te genereren of uit te bouwen, door bijvoorbeeld te sparen of te beleggen.

Ook wordt gekeken naar hoe en wanneer dit vermogen dient te worden ingezet. Zo kunt u uw vermogen aanwenden om dalingen van uw inkomen op te vangen. En bij een inkomenspiek kunt u uw vermogen weer 'aanvullen'.

Nadat uw financiële situatie in kaart is gebracht, kan AMK administratiekantoor m.kruis u adviseren hoe u het beste uw vermogen kunt plannen om uw risico's te beperken en doelstellingen te behalen.

Indien van toepassing wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om uw vermogen over te hevelen naar een volgende generatie en hoe u ervoor kunt zorgen dat de volgende generatie niet teveel belasting betaalt.

Een vermogensplanner helpt u om inzicht in uw vermogen en de opbouw ervan te krijgen en uw mogelijkheden daarmee.

AMK administratiekantoor m.kruis stelt samen met u een persoonlijk vermogensplan op om uw ambities en wensen die u met uw vermogen heeft te realiseren. Daarbij spelen veel zaken een rol: beleggen, erfrecht, huwelijksvermogen, vermogensoverdracht, en nog veel meer.

Onze taak is het om alles te overzien en u onafhankelijk te adviseren hoe u uw financiële situatie het beste kunt structureren. Het is maatwerk, omdat het over úw specifieke situatie gaat.

Vermogens planning:

 • gaat over verstandige en bewuste keuzes maken over uw financiële toekomst.
 • gaat over het managen van uw emoties.
 • gaat over onafhankelijk financieel- en vermogensadvies.
 • gaat over het bepalen van uw financiële doelstellingen.
 • gaat over het begrijpen waarom geld voor u als persoon belangrijk voor u is.
 • gaat over waarom, hoe en wanneer u vermogen investeert.
 • gaat over uw persoonlijke fiscale situatie begrijpen.
 • gaat over begeleiding om nu betere en bewuste keuzes te maken over mogelijke slechte persoonlijke tijden.
 • gaat over het bepalen hoeveel rendement u moet realiseren om uw toekomstige uitgaven te kunnen betalen.
 • gaat over het inventariseren van uw uitgaven zodat u kunt bepalen hoeveel u kunt sparen/beleggen.
 • gaat over uitvinden wat u daadwerkelijk wilt met uw vermogen en wat het voor u en uw gezin betekent.

Een vermogensplan geeft inzicht en overzicht. Het helpt bij het nemen van de juiste beslissingen met uw vermogen. Niet gebaseerd op emotie, maar goed gefundeerd op een plan. Vermogens planning is eigenlijk vooruitdenken. De redenen om een vermogensplanner in de arm te nemen, kunnen heel verschillend zijn.

 • omdat u eerder wilt stoppen met werken
 • omdat u zich afvraagt of het beter is te beleggen in box 3 of box 2
 • of u wilt al nadenken over het doorgeven van uw vermogen aan de volgende generatie

Met al die vragen kunt u bij AMK administratiekantoor m.kruis terecht.