Schenkingen

Algemene informatie over schenkingen


Kan uw kind een financieel steuntje gebruiken? Bijvoorbeeld voor studiekosten, de aankoop van een eigen woning of wil uw kind het familiebedrijf overnemen. Dan kunt u uw kind een bedrag schenken. U moet daarbij wel rekening houden met de belastingregels want degene die de schenking ontvangt, kan schenkbelasting verschuldigd zijn.

Door nu handig gebruik te maken van vrijstellingen en fiscaal vriendelijke schenkingsvormen, kunt u het rendement van uw schenking verhogen. Niet alleen op het moment van schenking zelf, maar ook later, na uw overlijden.

Schenken is een voordelige manier om het opgebouwde vermogen aan de volgende generatie over te dragen. Het financiële steuntje voor nu is tegelijkertijd een gelegenheid om na te denken over uw nalatenschapsplanning.

Afhankelijk van de omvang van uw vermogen en de vrijstellingen, bedraagt de erfbelasting voor uw kind al snel tussen de 10% en 20% en voor het kleinkind zelfs tussen de 18% en 36%. Regel het tijdig en goed en bespaar erfbelasting in het voordeel van uw erfgenamen!

Wilt u ook uw nalatenschap plannen door fiscaal vriendelijk schenken? Wij kunnen u helpen. Wij berekenen voor u op welke wijze u optimaal gebruik maakt van alle vrijstellingen zodat u zo min mogelijk belasting betaald.

Wilt u gebruik maken van de expertise van AMK administratiekantoor m.kruis, maak dan nu een afspraak. Wij informeren u graag over alle mogelijkheden.

Als bij een scheiding de spullen of vermogen niet gelijk worden verdeeld, kan er sprake zijn van een schenking. Verdeelt u de spullen niet gelijk, dan is het mogelijk dat u schenkbelasting moet betalen.

Bij een scheiding moet u het gezamenlijke vermogen en bezittingen verdelen. Wat gezamenlijk bezit is, is afhankelijk van hoe u getrouwd bent: in (beperkte) gemeenschap van goederen of met huwelijkse voorwaarden. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd is alles in principe van u samen, dus gezamenlijk bezit.

Als u gaat scheiden is het dan ook de bedoeling dat u alles 50/50 verdeelt. Als u dat niet doet, wordt het bedrag of de waarde van de bezittingen, die één van u meer krijgt dan de ander, door de Belastingdienst als een ‘schenking’ gezien. En als die waarde boven een bepaald bedrag komt, moet u schenkingsbelasting betalen.